• zevenblad
  • haagwinde
  • kweekgras
  • lidrus, kattenstaart of heermoes

zevenblad(door sommigen drieblad genoemd)haagwinde/akkerwinde,kweekgras en lidrus(paardestaart)

Zevenblad of drieblad, wie kent het niet?
Zij die het niet kennen zijn gelukkige mensen want dan hebben ze het waarschijnlijk niet in hun tuin.
Hoe raak je het kwijt, zonder bestrijdingsmiddelen?
ook voor akker/haagwinde, lidrus(ook wel paardestaart genoemd), kweekgras en alle andere wortelonkruiden

Zevenblad, of door sommige mensen drieblad genoemd is een lastig onkruid.
Het vermeerderd zich met ondergrondse (wortel)uitlopers waar reservevoedsel in zit.
Na het weghalen van de bovengrondse delen komen er uit deze wortels weer nieuwe bladeren
Men moet zeer consequent minmaal elke week alle bovengrondse delen afplukken of schoffelen
De wortels moeten dan steeds weer nieuwe bladeren maken en wordt daarvoor voedsel uit de wortels gebruikt
en dus steeds wanneer ze wat bladeren gevormd hebben en er weer reservevoedsel naar de wortels kan worden getransporteerd komt de tuinman, -vrouw weer aan en voorkomt dit.
Uiteindelijk zullen de wortels uitgeput raken en heeft degerne die de tuin onderhoud de strijd gewonnen.
Wat een heerlijk gevoel!!
Deze werkwijze is ook van toepassing op kweekgras, akkerwinde of haagwinde en alle andere lastige 
(wortel)onkruiden.
LET WEL !!! als je een aantal weken in het groeiseizoen niets doen....dan heb je weer een achterstand opgelopen en gaat de strijd weer langer duren.
Lukt het u niet om het onkruid weg te krijgen, kunt u onze hulp inroepen> tel. 0653384563